Department for Work and Pensions logo
 
    
 
State Pension forecast / e-service  


State Pension forecast e-service notification

 

English

Please note that the State Pension Statement e-service is no longer available,
You will no longer be able to request a new Statement, view an existing Statement, register, enrol or activate this service via the internet. You can still obtain a Statement by: Obtaining a form BR19 and sending it to the:

The Pension Service 9
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LU
United Kingdom

Ringing the Future Pension Centre on 0345 3000 168 (local-call rate). If you have any difficulties with your hearing or speech, you can call us on 0345 3000 169. Downloading the form in PDF format from this link www.gov.uk/state-pension-statement , which you print out and post it back to the address above.

Cymareg

Nodwch nad ywr e-wasanaeth Datganiad Pensiwn y Wladwriaeth bellach ar gael.
Ni fyddwch bellach yn gallu gofyn am Ddatganiad newydd, gweld Datganiad presennol, cofrestru, ymrestru neu gael mynediad ir gwasanaeth hwn drwyr rhyngrwyd. Gallwch barhau i gael Datganiad drwy: Dod o hyd i ffurflen BR19W ai hanfon at:

P>The Pension Service 9
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LU
United Kingdom

Ffonio canolfan Bensiwn y Dyfodol ar 0345 3000 168 (cyfradd alwad leol). Os oes gennych unrhyw anawsterau gydach clyw neuch lleferydd, gallwch ein ffonio ar 0345 3000 169. Lawrlwythor ffurflen hon mewn fformat PDF or ddolen hon www.gov.uk/state-pension-statement, rydych yn ei hargraffu ai phostion l ir cyfeiriad uchod