Department for Work and Pensions logo
 
    
 
State Pension forecast / e-service  


State Pension forecast e-service notification

 

English

Please note that the State Pension Statement e-service will no longer be available from 31/08/2015.
Up until 31/08/2015 you shall still be able to request a new Statement, view an existing Statement, download a copy of a Statement, register, enrol or activate this service.

A replacement service will be available soon.

Please visit www.gov.uk/state-pension-statement to find out other ways you can get a State Pension statement.

Please click here to continue through to the State Pension Statement e-service

Cymareg

Noder, ni fydd e-wasanaeth Datganiad Pensiwn y Wladwriaeth bellach ar gael o 31/08/2015
Hyd at 31/08/2015, byddwch yn dal i allu gofyn am Ddatganiad newydd, gweld Datganiad sy’n bodoli eisoes, lawrlwytho copi o’r Datganiad, cofrestru, ymrestru neu ysgogi’r gwasanaeth hwn.  

Bydd gwasanaeth newydd ar gael yn fuan.

Ewch i www.gov.uk/state-pension-statement i ddod o hyd i ffyrdd eraill y gallwch gael datganiad Pensiwn y Wladwriaeth.

Os gwelwch yn dda cliciwch yma i barhau drwy i e-wasanaeth y datganiad pensiwn gwladol